1. Kultūros vertybių prevencinis konservavimas Alytaus kraštotyros muziejuje

Pagrindinis tikslas – konservuoti ir išsaugoti vertingus etnografijos rinkinio muziejinius eksponatus:
konservuotas muziejines vertybes demonstruoti lankytojams naujai sukurtose ekspozicijose po Alytaus kraštotyros muziejaus renovacijos.
Uždaviniai:
• Bendradarbiauti su LDM Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro restauratoriais, kviesti juos į Alytaus kraštotyros muziejų įvertinti eksponatų būklę ir atrinkti eksponatus prevenciniam konservavimui
• Konservuoti ir išsaugoti muziejines vertybes.
• Konservuotas ir restauruotas muziejines vertybes eksponuoti naujai kuriamose ekspozicijose.

Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas – 5000 Lt
Projekto vadovė Daiva Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja.

2. Muziejų naktis

Projekto tikslas – prisidėti prie tarptautinės muziejų tarybos visoje Europoje organizuojamo tradicinio renginio „Muziejų naktis“ ir pristatyti miesto istorijos fragmentus netradicinėmis formomis.
Uždaviniai:
– paruošti renginio scenarijų
– sudaryti sutartis su atlikėjais;
– parengti reklaminį renginio paketą;
– pravesti renginį.

Rėmėja – Alytaus miesto savivaldybė – 2000 Lt
Projekto vadovė Daiva Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja.