1. „Raštai margi prijuostėn sudėti“

Tikslai: garantuoti ir įprasminti regiono kultūros istorijos tęstinumą.
Susisteminti vieno iš Lietuvos regionų senosios liaudies kultūros apraiškas (prijuostes) ir skleisti informaciją apie sukauptą medžiagą bei tyrinėjimų rezultatus.
Uždaviniai: 1. Parengti dzūkiškų prijuosčių katalogą.
2. Paruošti virtualią parodą.
3. Suorganizuoti akciją “Atnešk nuotrauką iš močiutės albumo”.
Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas – 5000 Lt.
Projekto vadovė Deimantė Aidukaitė, muziejininkė.

2. Alytaus kraštotyros muziejaus medinių skulptūrų ir archeologinių eksponatų restauravimas

Projekto tikslas – restauruoti Alytaus kraštotyros muziejaus eksponatus, remiantis restauravimo specialistų medinių skulptūrų ir archeologinių eksponatų būklės vertinimo išvadomis, ir restauruotais eksponatais atnaujinti bei papildyti ekspozicijas. 
 Uždaviniai:
 1. Restauruoti Alytaus kraštotyros muziejaus archeologijos eksponatus.
2. Restauruotus archeologines muziejines vertybes eksponuoti ruošiamoje naujoje archeologinėje ekspozicijoje, Jiezno g. 2.
3. Restauruoti blogiausios būklės medines polichromuotas, svarbias mūsų krašto paveldui, skulptūras ir kryžius.
Rėmėja – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – 11000 Lt.
Projekto vadovė Anelė Kalašnikovienė, rinkinių vyr. saugotoja.

3. Anzelmo Matučio muziejaus ekspozicijos „Poeto kasdiena ir įkvėpimo šaltiniai“ atnaujinimas

Projekto tikslas – atnaujinti Anzelmo Matučio memorialiniop muziejaus ekspoziciją “Poeto kasdiena ir įkvėpimo šaltiniai”.
Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas – 8000 Lt.
Projekto vadovė Vilmantė Petrusevičienė, A. Matučio memorialinio muziejaus vedėja.