Apie muziejaus turimus rinkinius

Alytaus kraštotyros muziejaus rinkiniai susideda iš pagrindinio muziejinių vertybių fondo ir mokslinės pagalbinės medžiagos. Iš viso muziejuje saugoma 90485 eksponatai. Eksponatai kaupiami šiomis pagrindinėmis kryptimis: archeologija, gamta, istorija, etnografija, dailė, fotografija, numizmatika, bonistika, faleristika, filokartija, filatelija, raštija, sfragistika, asmenų fondai, vaizdo ir garso fondas.

Pagrindinį muziejaus fondą sudaro autentiški gamtos, istorijos materialinės ir dvasinės kultūros paminklai: mokslo ir technikos objektai, meno vertybės, archeologiniai radiniai, etnokultūros daiktai, atspindintys praėjusių šimtmečių žmonių verslus, amatus, buitį ir pramogas, autentiška dokumentinė ir daiktinė medžiaga iš sukilimų, partizaninio judėjimo ir karo veiksmų istorijos, tremtį ir ginkluotos rezistencijos istoriją liudijanti medžiaga, memorialiniai daiktai, garso ir vaizdo įrašai, susiję su žymių žmonių gyvenimu, veikla ir kūryba, autentiški rašyti ir spausdinti dokumentai, medžiaga apie JAV išeivijos lietuvių bendruomenės veiklą 1990–1992 m. Moksliniam pagalbiniam fondui priklauso fotokopijos, dubletiniai egzemplioriai, kiti daiktai, naudojami parodų ar ekspozicijų apipavidalinimui, mokymo, informacijos skleidimo tikslais, reikšmingi krašto istorijai, tačiau prastos būklės eksponatai.

Medžiaga pradėta rinkti XX a. trečiajame dešimtmetyje ir kaupiama iki šiol daugiausia iš Pietų Lietuvos – Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonų bei Druskininkų miesto ir jo apylinkių. Chronologinės ribos: nuo mezolito laikotarpio iki 2009 m.