Susisiekite su muziejaus darbuotojais:

Audronė Jakunskienė
Direktorė
(8 315) 51990
+370 676 40003
audrone.jakunskiene@alytausmuziejus.lt

Vitas Dusevičius
Ūkvedys
(8 643) 47210
vitas.dusevicius@alytausmuziejus.lt

Virginija Čiginskienė
Vyr. buhalterė
(8 315) 51990
virginija.ciginskiene@alytausmuziejus.lt

Anelė Kalašnikovienė
Rinkinių vyr. saugotoja
(8 315) 51167
anele.kalasnikoviene@alytausmuziejus.lt

Vilmantė Petrusevičienė
Rinkinių saugotoja
(8 315) 51167
vilmante.petruseviciene@alytausmuziejus.lt

Rasa Stanevičiūtė
Etnografijos-ikonografijos skyriaus vedėja
(8 315) 51167
rasa.staneviciute@alytausmuziejus.lt

Gintarė Markevičienė
Muziejininkė-dailininkė
(8 315) 51086
gintare.markeviciene@alytausmuziejus.lt

Galina Tamošiūnienė
Fotografė
(8 315) 51167
galina.tamosiuniene@alytausmuziejus.lt

Dovilė Balčiūnaitė-Svirskė
Muziejininkė
(8 315) 51167
dovile.balciunaite.sv@alytausmuziejus.lt

Jonas Uosaitis
Restauratorius
(8 315) 51167

jonas.uosaitis@alytausmuziejus.lt

Vilma Jenčiulytė
Istorijos skyriaus vedėja
(8 315) 73505
vilma.jenciulyte@alytausmuziejus.lt

Vilmantas Dunderis
Muziejininkas
(8 315) 51086
vilmantas.dunderis@alytausmuziejus.lt

Birutė Malaškevičiūtė
Muziejininkė
birute.malaskeviciute@alytausmuziejus.lt

Deimantė Aidukaitė-Mikelionienė
Muziejininkė
(8 315) 73505
deimante.aidukaite@alytausmuziejus.lt

Artūras Balčiūnas
Muziejininkas
(8 315) 73505
arturas.balciunas@alytausmuziejus.lt

Irma Žvinakienė
Edukacijos-informacijos skyriaus vedėja
(8 315) 53172
irma.zvinakiene@alytausmuziejus.lt

Ona Sakevičienė

Muziejininkė-edukatorė
+370 607 81825
ona.sakeviciene@alytausmuziejus.lt

Gita Jakučionienė

Muziejininkė-edukatorė
(8 315) 53370
gita.jakucioniene@alytausmuziejus.lt

Rūta Vaitulionienė
Bibliotekininkė-archyvarė
(8 315) 51167
ruta.vaitulioniene@alytausmuziejus.lt

Aušra Jurčiukonienė
Kultūros projektų vadovė
(8 315) 53370
ausra.jurciukoniene@alytausmuziejus.lt

Giedrius Bernatavičius
Muziejininkas-edukatorius
(8 315) 53370
giedrius.bernatavicius@alytausmuziejus.lt

Asmens duomenų apsaugos specialistas
Tel. (8 683) 52898