Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas

Administracija


Daina Pledienė direktorės pavaduotoja muziejininkystei vykdanti direktoriaus funkcijas

 

daina.plediene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 49927

Anelė Kalašnikovienė vyriausioji rinkinių saugotoja anele.kalasnikoviene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 51167

Virginija Čiginskienė vyr. buhalterė virginija.ciginskiene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 51990

Ingrida Kasiulevičienė teisininkė ingrida.kasiuleviciene@alytausmuziejus.lt

 

Audrius Balevičius ūkvedys  

(8 315) 53370


Etnografijos-ikonografijos skyrius


Rasa Stanevičiūtė vedėja rasa.staneviciute@alytausmuziejus.lt

(8 315) 51167

Vilmantė Petrusevičienė rinkinių saugotoja vilmante.petruseviciene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 51167

Gintarė Markevičienė muziejininkė-dailininkė gintare.markeviciene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 51086

Dovilė Balčiūnaitė-Svirskė muziejininkė dovile.balciunaite@alytausmuziejus.lt

(8 315) 51167

Galina Tamošiūnienė fotografė galina.tamosiuniene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 51167

Jonas Uosaitis restauratorius jonas.uosaitis@alytausmuziejus.lt

(8 315) 51167

Roma Sakalauskienė salių prižiūrėtoja  

roma.sakalauskiene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 53370


Istorijos skyrius


Vilma Jenčiulytė vedėja  vilma.jenciulyte@alytausmuziejus.lt

(8 315) 73505

Deimantė Aidukaitė-Mikelionienė muziejininkė deimante.aidukaite@alytausmuziejus.lt

(8 315) 73505

Birutė Malaškevičiūtė muziejininkė birute.malaskeviciute@alytausmuziejus.lt

 

Artūras Balčiūnas muziejininkas arturas.balciunas@alytausmuziejus.lt

(8 315) 73505

Vilmantas Dunderis muziejininkas vilmantas.dunderis@alytausmuziejus.lt

(8 315) 51086

Ona Sabonienė salių prižiūrėtoja ona.saboniene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 53370

Rugilė Švirinaitė muziejininkė-konsultantė rugile.svirinaite@alytausmuziejus.lt

+370 607 81776

Lina Valaitytė muziejininkė-konsultantė lina.valaityte@alytausmuziejus.lt

(8 315) 49927


Informacijos-edukacijos skyrius

Indrė Kronkaitienė  

vedėja

 

 

indre.kronkaitiene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 53370

Aušra Jurčiukonienė kultūros projektų vadovė ausra.jurciukoniene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 53370

Rūta Vaitulionienė bibliotekininkė-archyvarė ruta.vaitulioniene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 51167

Giedrius Bernatavičius muziejininkas-edukatorius  edukacija@alytausmuziejus.lt

giedrius.bernatavicius@alytausmuziejus.lt

(8 315) 53370

Gita Jakučionienė muziejininkė-edukatorė edukacija@alytausmuziejus.lt

gita.jakucioniene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 53370

Ona Sakevičienė muziejininkė-edukatorė edukacija@alytausmuziejus.lt

ona.sakeviciene@alytausmuziejus.lt

+370 607 81825

Ramutė Trubilienė ekspozicijų prižiūrėtoja ramute.trubiliene@alytausmuziejus.lt

(8 315) 53172


Dalius Klusevičius muziejinių procesų automatizavimo inžinierius

 

dalius.klusevicius@alytausmuziejus.lt
Asmens duomenų apsaugos specialistas Tel. (8 683) 52898