Susisiekite su muziejaus darbuotojais:

Audronė Jakunskienė
Direktorė
(8 315) 51990
+370 676 40003
direktorius@alytausmuziejus.lt

Vitas Dusevičius
Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams ir plėtrai
(8 643) 47210
administracija@alytausmuziejus.lt

Virginija Čiginskienė
Vyr. buhalterė
(8 315) 51990
buhalterija@alytausmuziejus.lt

Anelė Kalašnikovienė
Rinkinių vyr. saugotoja
(8 315) 51167
fondai@alytausmuziejus.lt

Vilmantė Petrusevičienė
Rinkinių saugotoja
(8 315) 51167
matutis@alytausmuziejus.lt

Rasa Stanevičiūtė
Etnografijos-ikonografijos skyriaus vedėja
(8 315) 51167
akm.etnografija@gmail.com

Gintarė Markevičienė
Dailininkė
(8 315) 51086
akm.dailininke@yahoo.com

Galina Tamošiūnienė
Fotografė
(8 315) 51167
fotografija@alytausmuziejus.lt

Dovilė Balčiūnaitė-Svirskė
Muziejininkė
(8 315) 51167
dovile.balciunaite.sv@gmail.com

Jonas Uosaitis
(8 315) 51167
Restauratorius

Vilma Jenčiulytė
Istorijos skyriaus vedėja
(8 315) 73505
istorija@alytausmuziejus.lt

Vilmantas Dunderis
Muziejininkas
(8 315) 51086
vilmantas.dunderis@alytausmuziejus.lt

Birutė Malaškevičiūtė
Muziejininkė
birute.malaskeviciute@gmail.com

Deimantė Aidukaitė-Mikelionienė
Muziejininkė
(8 315) 73505
deimante.aidukaite@alytausmuziejus.lt

Artūras Balčiūnas
Muziejininkas
(8 315) 73505
arturas.balciunas@alytausmuziejus.lt

Irma Žvinakienė
Edukacijos-informacijos skyriaus vedėja
(8 315) 53172
akm.informacija@gmail.com

Ona Sakevičienė

Muziejininkė-edukatorė
+370 607 81825
edukacija.alytus@gmail.com

Gita Jakučionienė

Muziejininkė-edukatorė
(8 315) 53370
akm.edukacija@gmail.com

Rūta Vaitulionienė
Bibliotekininkė-archyvarė
(8 315) 51167
muziejus.biblioteka@gmail.com

Aušra Jurčiukonienė
Kultūros projektų vadovė
(8 315) 53370
ausra.jurciukoniene@alytausmuziejus.lt

Giedrius Bernatavičius
Muziejininkas
(8 315) 53370
jonynomuziejus@gmail.com

Asmens duomenų apsaugos specialistas
Tel. (8 683) 52898

Salių prižiūrėtojos
(8 315) 53370
saliu.priziuretojos@gmail.com