Alytaus kraštotyros muziejuje yra 25 darbuotojų etatai.

Muziejaus darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. I ketvirtis 2017 m. II ketvirtis 2017 m. III ketvirtis
Direktoriaus pavaduotojai 614 689 689
Skyrių vedėjai 647 675 675
Muziejininkai 643 652 652
Kiti kultūros darbuotojai 620 638 638
Aptarnaujantis personalas 388 396 396