Alytaus kraštotyros muziejuje yra 25 darbuotojų etatai.

Muziejaus darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 

Pareigybės pavadinimas 2019 m.

 

2020 m.

I ketvirtis

Direktoriaus pavaduotojai 1254 1313
Skyrių vedėjai 1228 1364
Muziejininkai 1115 1206
Kiti kultūros darbuotojai 1063 1134
Aptarnaujantis personalas 629 714