Alytaus kraštotyros muziejuje yra 25 darbuotojų etatai.

Muziejaus darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m.

 

2018 m.

I ketvirtis

2018 m.

II ketvirtis

Direktoriaus pavaduotojai 685 700 700
Skyrių vedėjai 682 769 769
Muziejininkai 650 668 668
Kiti kultūros darbuotojai 634 638 638
Aptarnaujantis personalas 394 416 416

 

 

Alytaus kraštotyros muziejuje yra 25 darbuotojų etatai.

Muziejaus darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas 2017 m.

I ketvirtis

2017 m.

II ketvirtis

2017 m.

III ketvirtis

2017 m.

 IV ketvirtis

Direktoriaus pavaduotojai 614 689 689 689
Skyrių vedėjai 647 675 675 729
Muziejininkai 643 652 652 652
Kiti kultūros darbuotojai 620 638 638 638
Aptarnaujantis personalas 388 396 396 396