Alytaus kraštotyros muziejuje yra 25 darbuotojų etatai.

Muziejaus darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m.

 

2018 m.

I ketvirtis

2018 m.

II ketvirtis

Direktoriaus pavaduotojai 685 700 700
Skyrių vedėjai 682 769 769
Muziejininkai 650 668 668
Kiti kultūros darbuotojai 634 638 638
Aptarnaujantis personalas 394 416 416