Alytaus kraštotyros muziejuje yra 25 darbuotojų etatai.

Muziejaus darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 

Pareigybės pavadinimas 2018 m.

 

2019 m.

I ketvirtis

Direktoriaus pavaduotojai 743 1213
Skyrių vedėjai 696 1247
Muziejininkai 683 1101
Kiti kultūros darbuotojai 656 1035
Aptarnaujantis personalas 450 636