Alytaus kraštotyros muziejuje yra 28 darbuotojų etatai.

Muziejaus darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 

Pareigybės pavadinimas 2020 m.

 

2021 m.

I ketvirtis

Direktoriaus pavaduotojai 1305 1357
Skyrių vedėjai 1295 1480
Muziejininkai 1233 1289
Kiti kultūros darbuotojai 1160 1215
Aptarnaujantis personalas 713 804