Alytaus kraštotyros muziejuje yra 25 darbuotojų etatai.

Muziejaus darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas 2019 m.

 

2020 m.

I ketvirtis

2020 m.

II ketvirtis

Direktoriaus pavaduotojai 1254 1313 1331
Skyrių vedėjai 1228 1364 1368
Muziejininkai 1115 1206 1197
Kiti kultūros darbuotojai 1063 1134 1140
Aptarnaujantis personalas 629 714 706