Alytaus kraštotyros muziejuje yra 25 darbuotojų etatai.

Muziejaus darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas 2017 m.

I ketvirtis

2017 m.

II ketvirtis

2017 m.

III ketvirtis

2017 m.

 IV ketvirtis

Direktoriaus pavaduotojai

 

614 689 689 689
Skyrių vedėjai

 

647 675 675 729
Muziejininkai

 

643 652 652 652
Kiti kultūros darbuotojai

 

620 638 638 638
Aptarnaujantis personalas

 

388 396 396 396