Alytaus kraštotyros muziejuje yra 25 darbuotojų etatai.

Muziejaus darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas 2017 m. I ketvirtis 2017 m. II ketvirtis
Direktoriaus pavaduotojai 614 689
Skyrių vedėjai 647 675
Muziejininkai 643 652
Kiti kultūros darbuotojai 620 638
Aptarnaujantis personalas 388 396