Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Paslaugos  kaina
I. Bilietų kainos
1. Alytaus kraštotyros muziejaus bilietų kainos:
1.1. Kraštotyros muziejus (Savanorių g. 6)  suaugusiems  

1 asm.

 

Nemokamai

1.2. Kraštotyros muziejus (Savanorių g. 6) moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems  

 

1 asm.

 

 

Nemokamai

1.3. A. Jonyno memorialinis muziejus, A. Matučio memorialinis muziejus

suaugusiems

 

 

1 asm.

 

 

Nemokamai

1.4. A. Jonyno memorialinis muziejus, A. Matučio memorialinis muziejus

moksleiviams  studentams, pensininkams, neįgaliesiems

 

 

1 asm.

 

 

Nemokamai

1.5. Archeologijos muziejus (Jiezno g. 2 ) 1 asm. Nemokamai
1.6. Gido paslauga Alytaus kraštotyros muziejuje
1.6.1. Visame muziejuje lietuvių kalba 1,5 akademinės valandos 20,00 Eur
1.6.2 Ekspozicijoje „Sodzius Dzūkijon“ 1 akademinė valanda 10,00 Eur
1.6.3. Užsienio kalba (anglų, rusų) 1 akademinė valanda 20,00 Eur
1.6.4. Muziejuje ir mieste 2,5 akademinės valandos 40,00 Eur
1.6.5. A. Matučio,  A. Jonyno memorialiniuose muziejuose, archeologijos muziejuje (Jiezno g. 2)  

1 akademinė valanda

 

10,00 Eur

II. Edukacinių programų kainos
2. Edukaciniai užsiėmimai:
2.1. Edukaciniai užsiėmimai Alytaus kraštotyros muziejuje, A. Matučio, A. Jonyno memorialiniuose muziejuose, archeologijos muziejuje moksleiviams 1 asm. 3,00 Eur
2.2. Edukaciniai užsiėmimai už muziejaus ribų:
2.2.1. Mieste Grupė iki 25 asmenų 80,00 Eur
2.2.2. Rajone Grupė iki 25 asmenų 90,00 Eur
2.2.3. Kitose Lietuvos vietose   Pagal sutartį
2.3. Edukacinė programa „Į darbą neskubėdamas, į karčemą pasibėgėdamas“ 1 val. 30  min.

(Grupė nuo 10 iki 15 asmenų)

90,00 Eur
III. Patalpų nuomos kainos
3.1 Salės nuoma be aparatūros 1 valanda 10,00 Eur
3.2. Salės nuoma su aparatūra 1 valanda 15,00 Eur
3.3 Salės nuoma po darbo valandų   Dvigubinama
IV. Kitų paslaugų kainos
4. Paskaitos skaitymas 1 akademinė valanda 15,00 Eur
5. Eksponatų skenavimas  ir vaizdų naudojimas:
5.1. Nesuskaitmeninto eksponato vaizdo (skeno) (žemos skiriamosios gebos (iki 100 dpi) ir mažų parametrų (iki 800 pikselių) išdavimas nekomerciniam naudojimui, be teisės publikuoti 1eksponatas 1,50 Eur
5.2. Nesuskaitmeninto eksponato vaizdo (skeno) (aukštos skiriamosios gebos (300 ir daugiau dpi) ir didelių  parametrų daugiau kaip 800 pikselių) išdavimas nekomerciniam naudojimui ir publikavimui 1 eksponatas 3,00 Eur
5.3. Nesuskaitmeninto eksponato (iki 30x40cm formato) skenavimas ir skaitmeninio vaizdo išdavimas nekomerciniam naudojimui ir publikavimui, nepriklausomai nuo skiriamosios gebos ir parametrų 1 eksponatas 5,50 Eur
5.4. Eksponato skenavimas ir skaitmeninio vaizdo išdavimas komercinio publikavimo ar kt. komercinio naudojimo tikslams (aukštos skiriamosios gebos (300 ir daugiau dpi) ir didelių parametrų (daugiau kaip 800 pikselių) eksponatų skaitmeninės kopijos 1 eksponatas Kaina sutartinė ( ne mažiau kaip 6,00 Eur)
6. Leidimo publikuoti eksponatus išdavimas:
6.1. pažintiniams ir mokslo tikslams 1 vnt. Nemokamai
6.2. komerciniams tikslams 1 vnt. 43,00Eur
7. Parodų rengimas
7.1. Mažos apimties paroda (stendų dydis iki 1 kv.m) 1 paroda 30 Eur
7.2. Vidutinės apimties paroda (stendų dydis iki 5 kv.m) 1 paroda 100 Eur
7.3. Didelės apimties paroda (stendų dydis iki 10 kv.m) 1 paroda 200 Eur
8. Muziejinės medžiagos paieška:
8.1. pažintiniams ir mokslo tikslams 1 byla Nemokamai
8.2. komerciniams tikslams 1 byla 9,00Eur
9. Fotosesija 1 val. 10,00 Eur
10. Audiogido aparato nuoma 1 asm. 1,00 Eur
11. Medienos, metalo dirbinių restauravimas ir konservavimas 1 eksponatas Pagal sutartį
12. Istorinės medžiagos parengimas 1 teksto lapas, 2300 spaudos ženklų 30,00 Eur
13 Specializuotų palapinių nuoma 1 para 30,00 Eur
14 Tautinio kostiumo nuoma 1 para 15,00 Eur
V. Leidinių kainos
5.1 „Raštai margi, prijuostėn sudėti“ 1 vnt. 4,60Eur
5.2 „Dzūkų abrūsėliai“ 1 vnt. 17,00 Eur
5.3 „Alytaus šv. Liudviko bažnyčios ir parapijos istorija“ 1 vnt. 8,70Eur
5.4 „Alytaus šviesuolių portretai“, 2008 1 vnt. 2,40 Eur
5.5 „Alytaus šviesuolių portretai“, 2007 1 vnt. 2,30Eur
5.6 „Gyvenimas naujas knygas jo vėl varto…“ 1 vnt. 1,10Eur
5.7 „Kaip Alytėlis Alytų pažino“ 1 vnt. 7,00 Eur
5.8 „Petras Dumbliauskas – Dzūkijos krašto bibliofilas“ 1 vnt. 2,40Eur
5.9 „Kasdieniai nutikimai tarpukario Alytuje“ 1 vnt. 7,00 Eur
5.10 „Žvilgsnis į Alytaus praeitį“ 1 vnt. 2,30Eur
5.11 „Lietuvių liaudies skulptūra Alytaus kraštotyros muziejuje“ 1 vnt. 4,00 Eur
5.12 Ekspozicijų atvirukai 1 vnt. 0,40 Eur
5.13 Atvirukai su eksponatais 1 vnt. 0,30 Eur
5.14 Atvirukų komplektas (10 atvirukų) 1 kompl. 2,00Eur
5.15 Magnetukas 1 vnt. 1,50 Eur
5.16 Pieštukai su muziejaus atributika 1 vnt. 0,90 Eur
5.17 Parkeriai su muziejaus atributika 1 vnt. 1,00 Eur
5.18 Vaškinės žvakutės 1 vnt. 0,50 Eur