ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Paslaugos  kaina
I. Bilietų kainos
1 Alytaus kraštotyros muziejaus bilietų kainos  
1.1 Kraštotyros muziejus (Savanorių g. 6)  suaugusiems  

1 asm.

 

nemokamai

1.2 Kraštotyros muziejus (Savanorių g. 6) moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems  

 

1 asm.

 

 

nemokamai

1.3 A. Jonyno memorialinis muziejus, A. Matučio memorialinis muziejus

suaugusiems

 

 

1 asm.

 

 

nemokamai

1.4 A. Jonyno memorialinis muziejus, A. Matučio memorialinis muziejus

moksleiviams  studentams, pensininkams, neįgaliesiems

 

 

1 asm

 

 

nemokamai

1.5 Archeologijos muziejus (Jiezno g. 2 ) 1 asm. nemokamai
1.6 Audiovizualiųjų menų centras (Kauno g. 9) 1 asm. nemokama
2 Alytaus kraštotyros muziejaus gido paslaugų kainos
2.1 Visame muziejuje lietuvių kalba 1,5 akademinės valandos 20,00 Eur
2.2 Ekspozicijoje „Sodzius Dzūkijon“ 1 akademinė valanda 10,00 Eur
2.3 Užsienio kalba (anglų, rusų ) 1 akademinė valanda 20,00 Eur
2.4 Muziejuje ir mieste 2,5 akademinės valandos 40,00 Eur
2.5 A. Matučio,  A. Jonyno memorialiniuose muziejuose, archeologijos muziejuje (Jiezno g. 2)  

1 akademinė valanda

 

10,00 Eur

2.6 Audiovizualiųjų menų centre (Kauno g. 9) 1 akademinė valanda 20,00 Eur
II. Edukacinių užsiėmimų ir programų kainos
3 Edukaciniai užsiėmimai Alytaus kraštotyros muziejuje, A. Matučio, A. Jonyno memorialiniuose muziejuose, archeologijos muziejuje, Audiovizualiųjų menų centre 1 asm. 3,00 Eur
4 Edukaciniai užsiėmimai už muziejaus ribų:
4.1 mieste grupė iki 25 asmenų 80,00 Eur
4.2 rajone grupė iki 25 asmenų 90,00 Eur
4.3 kitose Lietuvos vietose   Pagal sutartį
5 Edukacinė programa „Į darbą neskubėdamas, į karčemą pasibėgėdamas“ 1 val. 30  min. (grupė nuo 10 iki 15 asmenų) 90,00 Eur
III. Patalpų nuomos kainos
6. Alytaus kraštotyros muziejuje (Savanorių g. 6)
6.1 Salės nuoma be aparatūros 1 valanda 12,00 Eur
6.2 Salės nuoma su aparatūra 1 valanda 17,00 Eur
6.3 Salės nuoma po darbo valandų   dvigubinama
7. Audiovizualiųjų menų centras (Kauno g. 9) kultūros ir meno renginiams bei konferencijoms
7.1 Salės nuoma be aparatūros 1 valanda 15,00 Eur
7.2 Salės nuoma su aparatūra 1 valanda 20,00 Eur
7.3 Salės nuoma po darbo valandų   dvigubinama
7.4 Kitiems renginiams salė nuomojama, kai joje nevyksta parodos    
IV. Kitų paslaugų kainos
8 Paskaitos skaitymas 1 akademinė valanda 15,00 Eur
9 Eksponatų skenavimas  ir vaizdų naudojimas
9.1 Nesuskaitmeninto eksponato vaizdo (skeno) (žemos skiriamosios gebos (iki 100 dpi) ir mažų parametrų (iki 800 pikselių) išdavimas nekomerciniam naudojimui be teisės publikuoti 1eksponatas 1,50 Eur
9.2 Nesuskaitmeninto eksponato vaizdo (skeno) (aukštos skiriamosios gebos (300 ir daugiau dpi) ir didelių  parametrų daugiau kaip 800 pikselių) išdavimas nekomerciniam naudojimui ir publikavimui 1 eksponatas 3,00 Eur
9.3 Nesuskaitmeninto eksponato (iki 30×40 cm formato) skenavimas ir skaitmeninio vaizdo išdavimas nekomerciniam naudojimui ir publikavimui, nepriklausomai nuo skiriamosios gebos ir parametrų 1 eksponatas 5,50 Eur
9.4 Eksponato skenavimas ir skaitmeninio vaizdo išdavimas komercinio publikavimo ar kt. komercinio naudojimo tikslams (aukštos skiriamosios gebos (300 ir daugiau dpi) ir didelių parametrų (daugiau kaip 800 pikselių) eksponatų skaitmeninės kopijos 1 eksponatas kaina sutartinė ( ne mažiau kaip 6,00 Eur)
10 Leidimo publikuoti eksponatus išdavimas
10.1 pažintiniams ir mokslo tikslams 1 vnt. nemokamai
10.2 komerciniams tikslams 1 vnt. 43,00Eur
11 Parodų rengimas
11.1 Mažos apimties paroda (stendų dydis iki 1 kv. m) 1 paroda 30 Eur
11.2 Vidutinės apimties paroda (stendų dydis iki 5 kv. m) 1 paroda 100 Eur
11.3 Didelės apimties paroda (stendų dydis iki 10 kv. m) 1 paroda 200 Eur
12 Muziejinės medžiagos paieška
12.1 pažintiniams ir mokslo tikslams 1 byla nemokamai
12.2 komerciniams tikslams 1 byla 9,00Eur
13 Fotosesija Alytaus kraštotyros muziejuje 40 min. 50,00 Eur
14 Fotosesija Audiovizualiųjų menų centre 40 min. 50,00 Eur
15 Leidimas rengti iškilmingą santuokos registravimo ceremoniją Audiovizualiųjų menų centre Iki 30 min. 100,00  Eur
16 Audiogido aparato nuoma 1 asm. 1,00 Eur
17 Medžio, metalo dirbinių restauravimas ir konservavimas 1 eksponatas Pagal sutartį
18 Istorinės medžiagos parengimas 1 teksto lapas, 2300 spaudos ženklų 30,00 Eur
19 Specializuotų palapinių nuoma 1 para 30,00 Eur
20 Tautinio kostiumo nuoma 1 para 15,00 Eur
V. Leidinių kainos
21 „Raštai margi, prijuostėn sudėti“ 1 vnt. 4,60Eur
22 „Dzūkų abrūsėliai“ 1 vnt. 17,00 Eur
23 „Alytaus šv. Liudviko bažnyčios ir parapijos istorija“ 1 vnt. 8,70Eur
24 „Alytaus šviesuolių portretai“, 2008 1 vnt. 2,40 Eur
25 „Alytaus šviesuolių portretai“, 2007 1 vnt. 2,30Eur
26 „Gyvenimas naujas knygas jo vėl varto…“ 1 vnt. 1,10Eur
27 „Kaip Alytėlis Alytų pažino“ 1 vnt. 7,00 Eur
28 „Petras Dumbliauskas – Dzūkijos krašto bibliofilas“ 1 vnt. 2,40Eur
29 „Kasdieniai nutikimai tarpukario Alytuje“ 1 vnt. 7,00 Eur
30 „Žvilgsnis į Alytaus praeitį“ 1 vnt. 2,30Eur
31 „Lietuvių liaudies skulptūra Alytaus kraštotyros muziejuje“ 1 vnt. 4,00 Eur
32 Ekspozicijų atvirukai 1 vnt. 0,40 Eur
33 Atvirukai su eksponatais 1 vnt. 0,30 Eur
34 Atvirukų komplektas ( 10 atvirukų) 1 kompl. 2,00Eur
35 „Dzūkų divonai“ 1 vnt. 28,00 Eur
36 „Šalom, Alytau!“ 1 vnt. 15,00 Eur
VI. Atributikos kainos
36 Magnetukas 1 vnt. 1,50 Eur
37 Pieštukai su muziejaus atributika 1 vnt. 0,90 Eur
38 Parkeriai su muziejaus atributika 1 vnt. 1,00 Eur
39 Vaškinės žvakutės 1 vnt. 0,50 Eur
40 Užrašų lapelių blonknotėliai 1 vnt. 2,50 Eur