Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Paslaugos  kaina
I. Bilietų kainos


1. Alytaus kraštotyros muziejaus bilietų kainos:
1.1. Kraštotyros muziejus (Savanorių g. 6)  suaugusiems 1 asm. Nemokamai
1.2. Kraštotyros muziejus (Savanorių g. 6) moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems 1 asm. Nemokamai
1.3. A. Jonyno memorialinis muziejus, A. Matučio memorialinis muziejus suaugusiems 1 asm. Nemokamai
1.4. A. Jonyno memorialinis muziejus, A. Matučio memorialinis muziejus moksleiviams  studentams, pensininkams, neįgaliesiems 1 asm. Nemokamai
1.5. Archeologijos muziejus (Jiezno g. 2 ) 1 asm. Nemokamai
1.6. Audiovizualiųjų menų centras                                1 asm.                                           Nemokamai
(Kauno g. 9)


2. Alytaus kraštotyros muziejaus gido paslaugų kainos
2.1. Visame muziejuje lietuvių kalba 1,5 ak. val. 20,00 Eur
2.2. Ekspozicijoje „Sodzius Dzūkijon“ 1 ak. val. 10,00 Eur
2.3. Užsienio kalba (anglų, rusų) 1 ak. val. 20,00 Eur
2.4.

 

2.5.

 

 

2.6.

Muziejuje ir mieste

 

A. Matučio,  A. Jonyno memorialiniuose muziejuose, archeologijos muziejuje (Jiezno g. 2)

 

Audiovizualiųjų menų centre (Kauno g. 9)

2,5 ak. val.

 

1 ak. val.

 

 

1 ak. val.

40,00 Eur

 

10,00 Eur

 

 

20,00 Eur

                II. Edukacinių užsiėmimų ir programų kainos


3. Edukaciniai užsiėmimai Alytaus kraštotyros muziejuje, A. Matučio, A. Jonyno memorialiniuose muziejuose, archeologijos muziejuje, Audiovizualiųjų menų centre 1 asm. 3,00 Eur
4. Edukaciniai užsiėmimai už muziejaus ribų:
4.1. Mieste Grupė iki 25 asmenų 80,00 Eur
4.2. Rajone Grupė iki 25 asmenų 90,00 Eur
4.3. Kitose Lietuvos vietose Pagal sutartį
5. Edukacinė programa

„Į darbą neskubėdamas, į karčemą pasibėgėdamas“

1 val. 30  min.

(grupė nuo 10 iki 15 asmenų)

90,00 Eur
III. Patalpų nuomos kainos


6.

6.1

Alytaus kraštotyros muziejuje (Savanorių g. 6)

Salės nuoma be aparatūros

 

1 val.

 

12,00 Eur

6.2. Salės nuoma su aparatūra 1 val. 17,00 Eur
6.3 Salės nuoma po darbo valandų Dvigubinama

 

7. Audiovizualiųjų menų centras (Kauno g. 9) kutūros ir meno renginiams bei konferencijoms

 

7.1. Salės nuoma be aparatūros 1 valanda 15,00 Eur
7.2. Salės nuoma su aparatūra 1 valanda 20,00 Eur
7.3. Salės nuoma po darbo valandų dvigubinama
7.4. Kitiems renginiams salė nuomojama, kai joje nevyksta parodos

 

IV. Kitų paslaugų kainos


8. Paskaitos skaitymas 1 ak. val. 15,00 Eur
9. Eksponatų skenavimas  ir vaizdų naudojimas:
9.1. Nesuskaitmeninto eksponato vaizdo (skeno) (žemos skiriamosios gebos (iki 100 dpi) ir mažų parametrų (iki 800 pikselių) išdavimas nekomerciniam naudojimui, be teisės publikuoti 1 eksponatas 1,50 Eur
9.2. Nesuskaitmeninto eksponato vaizdo (skeno) (aukštos skiriamosios gebos (300 ir daugiau dpi) ir didelių  parametrų daugiau kaip 800 pikselių) išdavimas nekomerciniam naudojimui ir publikavimui 1 eksponatas 3,00 Eur
9.3. Nesuskaitmeninto eksponato (iki 30x40cm formato) skenavimas ir skaitmeninio vaizdo išdavimas nekomerciniam naudojimui ir publikavimui, nepriklausomai nuo skiriamosios gebos ir parametrų 1 eksponatas 5,50 Eur
9.4. Eksponato skenavimas ir skaitmeninio vaizdo išdavimas komercinio publikavimo ar kt. komercinio naudojimo tikslams (aukštos skiriamosios gebos (300 ir daugiau dpi) ir didelių parametrų (daugiau kaip 800 pikselių) eksponatų skaitmeninės kopijos 1 eksponatas Kaina sutartinė

(ne mažiau kaip 6,00 Eur)

10. Leidimo publikuoti eksponatus išdavimas:
10.1. pažintiniams ir mokslo tikslams 1 vnt. Nemokamai
10.2. komerciniams tikslams 1 vnt. 43,00 Eur
11. Parodų rengimas
11.1. Mažos apimties paroda

(stendų dydis iki 1 kv.m)

1 paroda 30 Eur
11.2. Vidutinės apimties paroda

(stendų dydis iki 5 kv.m)

1 paroda 100 Eur
11.3. Didelės apimties paroda

(stendų dydis iki 10 kv.m)

1 paroda 200 Eur
12. Muziejinės medžiagos paieška:
12.1. pažintiniams ir mokslo tikslams 1 byla Nemokamai
12.2. komerciniams tikslams 1 byla 9,00 Eur
13.

14.

15.

 

16.

 

Fotosesija Alytaus kraštotyros muziejuje

Fotosesija Audiovizualiųjų menų centre

Leidimas rengti iškilmingą santuokos registravimo ceremoniją Audiovizualiųjų menų centre

Audiogido aparato nuoma

40 min.

40 min

Iki 30 min.

 

1 asm.

 

50,00 Eur

50,00 Eur

100,00 Eur

 

1,00 Eur

 

 

17. Medienos, metalo dirbinių restauravimas ir konservavimas 1 eksponatas Pagal sutartį
18. Istorinės medžiagos parengimas 1 teksto lapas, 2300 spaudos ženklų 30,00 Eur
19. Specializuotų palapinių nuoma 1 para 30,00 Eur
20. Tautinio kostiumo nuoma 1 para 15,00 Eur
V. Leidinių kainos


21. „Raštai margi, prijuostėn sudėti“ 1 vnt. 4,60 Eur
22. „Dzūkų abrūsėliai“ 1 vnt. 17,00 Eur
23. „Alytaus šv. Liudviko bažnyčios ir parapijos istorija“ 1 vnt. 8,70 Eur
24. „Alytaus šviesuolių portretai“, 2008 1 vnt. 2,40 Eur
25. „Alytaus šviesuolių portretai“, 2007 1 vnt. 2,30 Eur
26. „Gyvenimas naujas knygas jo vėl varto…“ 1 vnt. 1,10 Eur
27. „Kaip Alytėlis Alytų pažino“ 1 vnt. 7,00 Eur
28. „Petras Dumbliauskas – Dzūkijos krašto bibliofilas“ 1 vnt. 2,40 Eur
29. „Kasdieniai nutikimai tarpukario Alytuje“ 1 vnt. 7,00 Eur
30. „Žvilgsnis į Alytaus praeitį“ 1 vnt. 2,30 Eur
31. „Lietuvių liaudies skulptūra Alytaus kraštotyros muziejuje“ 1 vnt. 4,00 Eur
32. Ekspozicijų atvirukai 1 vnt. 0,40 Eur
33. Atvirukai su eksponatais 1 vnt. 0,30 Eur
34. Atvirukų komplektas (10 atvirukų) 1 kompl. 2,00 Eur
 

35.

 

VI. Atributikos kainos

Magnetukas

 

 

1 vnt.

 

 

1,50 Eur

 

5.16 Pieštukai su muziejaus atributika 1 vnt. 0,90 Eur
5.17 Parkeriai su muziejaus atributika 1 vnt. 1,00 Eur
5.18 Vaškinės žvakutės 1 vnt. 0,50 Eur