1. Muziejų naktis

Projekto tikslas – prisidėti prie tarptautinės muziejų tarybos visoje Europoje organizuojamo tradicinio renginio „Muziejų naktis“ ir pristatyti miesto istorijos fragmentus netradicinėmis formomis.
Rėmėja – Alytaus miesto savivaldybė – 1000 Lt (289,62 eurų).
Projekto vadovė Daiva Bagdonienė, dir. pavaduotoja.

2. Edukacinių užsiėmimų ciklas „Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos“

Projekto tikslas – sukurti edukacinių užsiėmimų ciklą apie spaudos draudimo laikotarpį Dzūkijoje akcentuojant gimtosios kalbos reikšmę ir svarbą visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime.
Uždaviniai:
1. Surinkti medžiagą apie spaudos draudimo laikotarpį Dzūkijoje.
2. Parengti 2 edukacines programas pritaikytas 5–12 kl. moksleiviams ir suaugusiems.
3. Parengti edukacinę parodą ir vesti edukacinius užsiėmimus.
Rėmėja – Alytaus miesto savivaldybė – 1000 Lt (289,62 eurų).
Projekto vadovė Vilma Jenčiulytė, istorijos skyriaus vedėja.

3. Ekspozicija „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“

Projekto tikslas – parengti ekspoziciją, atspindinčią Pirmojo pasaulinio karo įvykius Alytuje ir visoje Pietų Lietuvoje.
Projekto uždaviniai:
1. Surinkti istorinę medžiagą apie Alytų Pirmojo pasaulinio karo metais ir ją susisteminti.
2. Atrinkti eksponatus ekspozicijai, bendradarbiaujant su Pietų Lietuvos muziejais.
3. Sukurti vaizdo, garso, kitų pojūčių efektus.
Rėmėjas – Alytaus miesto savivaldybė – 2000 Lt (579,24 eurų).
Projekto vadovė – Rasa Stanevičiūtė.

4. Visa dzūkelio sveikata iš grikio…

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti visuomenės susidomėjimą Dzūkijos krašto tradicine kultūra pasitelkiant šiam regionui būdingą, tačiau dabar gerokai primirštą ir beišnykstančią grikių augalinę kultūrą bei supažindinti su šiuolaikinėmis grikių pritaikymo galimybėmis kulinarijoje, buityje ir mene.
Uždaviniai:
1. Papildyti edukacinę programą „Grikio kelias“.
2. Alytaus mieste surengti ˜Grikių šventę.
3. Parengti ir išleisti atvirukus su grikių patiekalų receptais.
Rėmėja – Alytaus miesto savivaldybė – 8000 Lt (2316,96 eurų).
Projekto vadovė Milda Viltrakytė, muziejininkė.

5. Vytauto Kasiulio asmenybės ir kūrybos pristatymas gimtinėje

Projekto tikslas – pirmą kartą visapusiškai pristatyti iškilaus ir pasaulyje pripažinimą pelniusio dailininko Vytauto Kasiulio asmenybę bei kūrybinį palikimą Alytaus kraštotyros muziejuje.
Projekto uždaviniai:
1. Parengti V. Kasiulio darbų parodą.
2. Parengti paskaitą ir jos vizualinį pristatymą.
3. Parengti edukacinę programą ir sukurti priemones, reikalingas jai įgyvendinti.
4. Parengti ir išleisti dalijamąją medžiagą.
5. Surengti V. Kasiulio asmenybės ir kūrybos pristatymo renginį.
Rėmėja – Lietuvos kultūros taryba – 4000 Lt (1158,48 eurų).
Projekto vadovė Daiva Bagdonienė, dir. pavaduotoja.

6. Alytaus kraštotyros muziejaus fotografijų, polichromuotų medinių skulptūrų, skrynių, kuparų ir archeologinių eksponatų konservavimas ir restauravimas

Projekto tikslas – remiantis restauravimo specialistų eksponatų būklės vertinimo išvadomis, restauruoti Alytaus kraštotyros muziejaus eksponatus ir jais papildyti ekspozicijas bei atvirus muziejaus fondus.
Uždaviniai:
1. Restauruoti bei konservuoti archeologijos fondo eksponatus ir jais papildyti naują archeologinę ekspoziciją „Kai sieloms neliko medžių“.
2. Restauruoti medines polichromuotas skulptūras ir jas eksponuoti atviruose muziejaus fonduose.
3. Restauruoti skrynias ir kuparus – tai eksponuoti atviruose muziejaus fonduose.
4. Restauruoti fotografijas ir jas eksponuoti ekspozicijoje.
Rėmėja – Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vadovė Anelė Kalašnikovienė, rinkinių vyr. saugotoja – 10000 Lt (2896,20 eurų).

7. Renginių ciklas „Kaip dvylika mėnesių šventes šventė“

Pagrindinė šio projekto mintis – metų rato lietuvių kalendorinės šventės.Vienos šventės nepelnytai pamirštos, kitos – švenčiamos, tačiau jų tradicijos įtakotos svetimos kultūros. Taigi, jaunam žmogui ypač svarbu atsigręžti į senovinį kalendorių – prasmingų ritualų pripildytą kosmoso, gamtos, darbų, švenčių ir asmens laiką. Norint perteikti šią patirtį, mūsų uždavinys sukurti atpalaiduojančių, įdomių, jaudinančių renginių ciklą šeimoms. Kadangi amžinos tiesos savaime nepersiduoda, kiekviename laikmetyje jos turi gimti naujai iš žmogaus vidaus.
Tikslas – perteikti kalendorininių švenčių raidos ypatumus, tradicijas, apeigas per pojūčius ir emocijas.
Uždaviniai:
1. Supažindinti su nepelnytai pamirštomis lietuvių kalendorinių švenčių tradicijomis ir jų raida.
2. Apeigų organizavimas švenčių metu.
Rėmėja – Lietuvos kultūros taryba – 5000 Lt (1448,10 eurų).
Projekto vadovė Ona Sakevičienė, muziejininkė.

8. Ekspozicijos „Antano Jonyno gyvenimas ir veikla“ modernizacija.

​Projekto tikslas – naudojant modernias technologijas, atnaujinti Antano Jonyno memorialinio muziejaus ekspoziciją ,,Antano Jonyno gyvenimas ir veikla”, pritaikyti ją įvairialypiams lankytojų poreikiams.​​ ​
​Projekto uždaviniai:
1. Parengti ekspozicijos planą.
2. Atrinkti ir suskaitmeninti eksponatus, kurie bus naudojami interaktyvioje sienoje bei gaminamos jų kopijos.
3. Sukurti ekspozicijos dizainą.
4. Parinkti garso ir vaizdo medžiagą instaliacijoms.
5. Paskelbti akciją ,,Prieš naują – pamatyk seną“.
6. Įrengti ekspoziciją.
Rėmėja​​ – Lietuvos kultūros taryba – 30000 Lt (8688,60 eurų).
Projekto vadovė​​ ​​Irma Žvinakienė​​, memorialinių muziejų skyriaus vedėja.