DEDIKACIJA SIGITUI GEDAI IR MAIRONIUI

LIETUVOS  VALSTYBĖS ATKŪRIMUI – 100.  POETUI SIGITUI GEDAI – 78

 

                      ŠIMTMEČIO DIALOGAS 

                            

                              DEDIKACIJA  SIGITUI  GEDAI  IR  MAIRONIUI

 

                                        LITERATŪRA KURIA ŽMOGŲ IR PASAULĮ

 

Sigitas Geda  – poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.  Gedimino ordino kavalierius. Sąjūdžio kūrėjas ir aktyvus dalyvis.

 

Poeto Sigito Gedos  kūrinys – devyni sonetai ir epitafija ,,Maironio mirtis“ tapo postūmiu sukurti šią programą. Aktoriaus balsas geba skleisti teksto prasmes, esančias ne tik atskirame žodyje, bet ir jų junginyje, bendroje „virš“ kūrinio sklandančioje nuotaikoje. Bet man pačiai literatūra, pirmiausia, yra svarbi kaip parašytas ir dar neištartas tekstas. Pamenu, 1986 m. perskaičiau laikrašty ,,Literatūra ir menas“ S. Gedos „Maironio mirtį“, ir ji mane taip paveikė, kad norėjau tuos devynis sonetus ir epitafiją skaityti kiekvienam sutiktam žmogui. Tuomet bet ką galėjau sulaikyti už rankos, sakydama: tu tik paklausyk, kaip fantastiška…

Poetas Sigitas Geda apie poeto Maironio genijų yra parašęs: ,,Šioje kiekvienam žmogui laiko apibrėžtoje dramoje jis dar spėjo suprojektuoti idealų tėvynės Lietuvos, jos žmonių, gamtovaizdžių, istorinių žygių paveikslą. Jis davė mums tikruosius mūsų formatus, per jį esame tokie, kokie esame, žinodami, nujausdami, kokie galime būti. Tai užuovėja amžiaus gale, o būsimiesiems laikams – mūsų visavertiškumo garantas. (…) Šalia Maironio galime pasimatuoti savo moralinį ūgį.” Mąstant apie poetą Sigitą Gedą, jo genialią kūrybą ir nuveiktus darbui Lietuvos Atgimimui, taip apibūdinti galėtume ir jį patį, bei jo kūrybą.

Esu dėkinga likimui, kad teko laimė pažinti šį genialų poetą ir nuostabų žmogų, dalyvauti jo kūrybos vakaruose, draugauti. Mano kūrybinėje biografijoje stipriausiai, ko gero, yra sukrėtusi,  būtent, S.Gedos poezija – ji yra tverianti žmoguje Naujo užgimimą.  Poetas ir mąstytojas V. Gėtė yra pasakęs: ,,Tiesa nematoma, ji atpažįstama iš apsireiškimų“. S. Gedos tekstuose yra metafizinio realizmo bruožų, todėl jie  sukuria magiško užkalbėjimo įspūdį. Jo vitališkasis žmogus tarytum  pratęsia Dievo darbą nepailstančiu žodžiu, kuris magiškai keičia mūsų vidaus pasaulį – atveria, praplečia, turtina. Tai valios gyventi apraiška lietuvių literatūroje.

Programoje per Maironio ir S. Gedos kūrybą ieškosime su klausytojais atsakymų į esminius nūdienos klausimus: kas yra toji Tėvynės meilė, pareiga gimtajam kraštui ir atsakomybė už jos ateitį. Ir bandysime drauge savo širdyse kurti Lietuvos ateities viltingą viziją.

Programoje

Maironis. Eilėraščių fragmentai.

  1. Geda. Devyni sonetai ir epitafija ,,Maironio mirtis“. Dvi giesmės iš ciklo ,,Septynių vasarų giesmės“. Eilėraščiai. (iš knygos ,,Septynių vasarų giesmės“ – 1991, vaga, Vilnius).
  2. Geda. Eilėraščiai. (iš knygos ,,Mamutų tėvynė“ – 1985, Vaga, Vilnius).

Ištrauka iš straipsnio: S. Geda „Triptikas apie Maironį“/ ,,Šiaurės Atėnai“ 2002 m. lapkričio 2 d. Nr. 41.

 

Poetą Sigitą Gedą prisimena ir kūrybą interpretuoja aktorė V. Kochanskytė, aktorė, režisierė, Klaipėdos universiteto docentė.

Klarnetininkas Valdas Andriuškevičius specialiai šiai programai parengė šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus V. Bagdono kūrinius, atliepiančius  S. Gedos kūrybos temoms.