Demokratiniams rinkimams – 100

TEISĖ ir PAREIGA: Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 1920–1940 m.

Vienas iškiliausių Lietuvos Steigiamo Seimo parlamentarų Mykolas Krupavičius rašė: „Demokratiniame krašte, rinkimai yra vienas svarbiausių kiekvieno piliečio uždavinių.“ Šis parlamentaras teigė, kad piliečių teisė valdyti yra ne tik dovana, bet didelė atsakomybė bei rūpestis. Parodoje atskleidžiama, kaip per tarpukario du dešimtmečius buvo organizuojami rinkimai, sudaroma Vyriausioji rinkimų komisija, kaip Lietuvos teritorija buvo suskirstyta į rinkimų apygardas.

Seimo rinkimai neįsivaizduojami be rinkimų agitacijos, tad parodoje pristatomi tipiškos rinkimų agitacijos atributai: plakatai ir karikatūros. Jie atskleidžia spalvingą ir daugiaprasmę ano meto vizualiąją komunikaciją. Net ir šiandien stebina plakatų spalvingumas. Dalies jų autoriai buvo žymūs to laiko dailininkai, plataus akiračio kūrėjai: Petras Rimša, Vilius Jomantas, Jonas Buračas, Vytautas Bičiūnas, kūrybinės patirties sėmęsi užsienyje, prisidėję kuriant nacionalinę simboliką.

Parodoje eksponuojamos fotografijos ir dokumentai saugomi Alytaus kraštotyros muziejuje, Biržų krašto muziejuje „Sėla“, Kauno arkivyskupijos kurijos archyve, Kauno miesto muziejuje, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, Kretingos muziejuje, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Rokiškio krašto muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Lietuvos Respublikos Seimo skaitykloje ir Lietuvos Respublikos Seimo archyve.

Parodos atidarymas vasario 16 d. 11 val. Alytaus kraštotyros muziejuje, Savanorių g. 6.

 

Parodos rengėja – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Paroda. Demokratiniams rinkimams 100