Ingridos ir Arūno Vaitkų kūrybos paroda TANDEMAS – iki kovo 3 d.

Audiovizualiųjų menų centre atidaryta Ingridos ir Arūno Vaitkų kūrybos paroda TANDEMAS.

Tarptautinis žodis tándemas (angl. tandem – vienas po kito) lietuvių kalboje vartojamas šešiomis reikšmėmis, mūsų tandemui labiausiai tinka: fiz. pratėginis elektrostatinis elektringųjų dalelių greitintuvas, kuriame greitinamos dalelės perelektrinamos,
* darnus dvejetas, 2 darniai veikiantys žmonės (žaidėjai, aktoriai, filmo statytojai, menininkai).

Antikos išminčius Chilonas yra pasakęs ,,Pažink pats save“. Kūryba tai leidžia patirti. Svarbu tampa pats procesas ir rezultatas, kaip veiksnys kitų jausmams pažadinti.

Naujos patirtys ir pažintys kūryboje leidžia atmesti tai kas nereikalinga.

Didumą kitų klaidų dailėje pastebime labiau nei savąsias…

Eidami vienu gyvenimo keliu, kuriame skirtingų žanrų kūrinius. Mus domina ir paprasti daiktai ir žmonės, besikeičianti aplinka ir objekto transformacija.

Mūsų kūryboje labiau pasireiškia dinaminis modalumas, išreiškiamas vidiniais veiksniais, kuriais remdamasis veikėjas atlieka tam tikrus veiksmus (gebėjimas, norėjimas).

Atėjusiems pažinti mūsų darbų, palinkėsime smagumo…

Savo darbų metraštyje įrašydami savo pastebėjimus, nuotaikas ir jausmus įvairioms gyvenimo apraiškoms, realizuojame gausybę įvairialypių klausimų per liniją, spalvą, daiktų medžiagiškumą ir formą.

(Ingrida, Arūnas)

Paroda veiks iki kovo 3 d. 

Ž. Merkininkės nuotr.