Įvyko aštuntasis ir devintasis koncepcijų kūrimo susitikimai

2013 metų sausio 29 dieną Suvalkų apygardos muziejuje vyko aštuntasis ekspozicijos koncepcijos kūrimo darbo grupės susitikimas . Susitikimo metu Suvalkų apygardos muziejaus archeologijos skyriaus vedėjas, projekto vadovas pristatė būsimos archeologinės ekspozicijos koncepcijos vizualų vaizdą. Susitikime aptartos projekto vykdymo ir veiklos realizavimo problemos.

2013 m. vasario 26 dieną koncepcijos kūrimo darbo grupės susitikimas vyko Alytaus kraštotyros muziejuje. Tai jau devintasis pagal projekto Nr. LT-PL/116 veiklų planą numatytas susitikimas. Jame buvo pristatytas dar vienas projekto veiklų rezultatas – leidinys „Alytaus rajono piliakalniai“, išleistas kaip ir pirmasis trimis kalbomis. Vėliau aptartos ekspozicijų kūrimo problemos ir galimybės dėl projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo.

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla:

  • Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
  • Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
  • Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
  • Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
  • Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
    Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.