Kas buvo žinomiausias Alytaus žydas?

Namas su liūtukais 1987 m. (Z. Bulgakovo nuotrauka).

Žinomiausias Alytaus žydas – tai advokatas Mendelis Bokšickis, kuris pasižymėjo kaip aktyvus visuomenės narys ne tik tarp žydų, bet ir tarp lietuvių.

M. Bokšickis gimė 1898 m. Alytuje, buvo vienturtis sūnus pirklio Mordechajaus Bokšickio šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metu dirbo vertėju ir raštininku, po nepriklausomybės atgavimo baigęs teisės mokslus Vytauto Didžiojo universitete, vertėsi privačia advokato praktika, buvo savanorių gaisrininkų vadas. Gyveno Alytuje, Vilniaus g. 27, name, pastatytame jo tėvo 1911 m. Šis namas alytiškiams yra atpažįstamas kaip namas su liūtukais. 1939 m. kartu su šeima (žmona, dukra ir sūnumi) išvyko į Vilnių.

Už savo visuomeninę veiklą, darbą Lietuvos labui 1928 m. M. Bokšickis gavo Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio medalį ir III laipsnio garbės ženklą „Artimui pagelbon“. 1932 m. jam buvo suteiktas II laipsnio garbės ženklas „Artimui pagelbon“, o 1934 m. – Estijos ugniagesių garbės ženklo aukso medalis.

Daugiau apie aktyvaus visuomenininko Mendelio Bokšickio veiklą Alytuje bei jo likimą sužinosite, apsilankę parodoje “Šalom, Alytau”, Audiovizualiųjų menų centre, buvusioje Alytaus sinagogoje (Kauno g. 9). Lankytojų laukiame antradieniais–penktadieniais nuo 9 iki 18 val., šeštadieniais – 10–16 val. Sekmadienis ir pirmadienis – poilsio dienos.

Parengė muziejininkė-konsultantė Lina Valaitytė