R. Diržio paskaita-pokalbis „Dalykai, kurie nutylimi kalbant apie prasmę“

Gruodžio 8 d., 16 val., Audiovizualiųjų menų centre vyks Redo Diržio paskaita-pokalbis „Dalykai, kurie nutylimi kalbant apie prasmę“.

„Paprastai kiekvienas kalbėtojas, eskaluojantis savo pranešime žodį „prasmė“, kliaujasi, kad klausantysis neabejotinai nujaučia, kas tai yra. Tiek kalbėtojui, tiek klausytojui paprastai pakanka, kad šio termino panaudojimas juos abu pakelia aukščiau apkalbamo objekto ar reiškinio, nors iš tiesų nei vienas, nei kitas niekada nesidomėjo ir neketina pasidomėti, kas visgi slypi už šio „absoliučiai teigiamo“ termino vartojimo.

Paskaitos metu bus bandoma atskleisti, kuo skiriasi prasmė nuo reikšmės, ir kodėl tam tikros socialinės institucijos dirba, kad ta skirtis išnyktų, kodėl atsiranda prasminiai pasislinkimai lyginant su analogiškais kitų kalbų terminais (pvz. anglų k. „sense“ ir „meaning“), kaip prasmė skleidžiasi „rimtosios kultūros“ renginiuose (konkrečiai bus kalbama daugiausia apie parodas ir vizualaus meno kūrinius) ir sistemoje apskritai. Pastaruoju metu nuolat (dažniausiai iš kultūros žmonių) girdimas klausimas, kokia gi karo prasmė. Ir tuoj pat skubama atsakyti, kad „karas prasmės neturi“. Bet ar tikrai taip yra? Galų gale, ar tos „prasmės“ mums apskritai reikia, o jeigu taip, tai kiek?“.

R. Diržys – psichodarbininkas, Alytaus dailės mokyklos direktorius, propaguojantis kontrkultūrą ir trišalį futbolą.

P.S. Autorius šiuo metu neturi veido, todėl jo nuotraukos ir neįdėjome.

Paskaitoje-pokalbyje kartu su Redu Diržiu dalyvaus kino ir teatro režisierius Arvydas Kinderis.

Paskaita yra projekto „Broliai Gataveckai: nuo kūrybos (auto)biografiškumo iki socialinio poveikio“ dalis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Renginys nemokamas. Jo metu gali būti fotografuojama ir (ar) filmuojama.