Raštijos kalendorių rinkinys

Viena sudedamųjų raštijos rinkinio dalių – kalendoriai. Kalendoriai iš bendro raštijos rinkinio išskirti ir kryptingai formuoti pradėti 2004 metais. Šiuo metu rinkinį sudaro apie 1056 eksponatai: 748 pagrindinio fondo ir 308 pagalbinio fondo eksponatų. Kaupiami įvairiausių rūšių kalendoriai: knygos, staliniai, darbo, sieniniai, kišeniniai ir kt. Šiuo metu didžiąją rinkinio dalį sudaro kišeniniai kalendoriukai (apie 300 eksponatų), leisti nuo 1983 metų iki dabar. Seniausią kalendorių turime iš draudžiamosios spaudos laikotarpio. Tai 1896 metų „Tikras tėvyniszkas kalendorius pavestas Auksztaicziams ir Žemaizciams Lietuvos ūkininkams. 1896…“. Kalendorius 48 puslapių, jame pateikta žinių iš Lietuvos istorijos, astronomijos, gamtos mokslų, įdėta lietuvių poezijos ir prozos kūrinių, informacija apie prekymečius, gyventojų skaičių Kauno gubernijoje. Iš įdomesnių ir retesnių dar paminėtini: 1939 m. „Lietuvos verslininkų Alytaus skyriaus kalendorius“, 1940 m. „Žemės ūkio kalendorius nelaimingiems atsitikimams“, 1934 metų „Kasdienis draugas“. Iš viso tarpukario laikotarpio yra apie 40 eksponatų, sovietinio laikotarpio, neskaitant kišeninių kalendoriukų, apie 30 vienetų. Rinkinys nuolat papildomas įvairiais naujais kalendoriais, leidžiamais Alytaus apskrityje ir atspindinčiais mūsų regiono istoriją, kultūrą bei ekonomiką.