Trečiasis projekto darbo grupės susitikimas vyko Vilniuje

2011 m. lapkričio 24 – 25 dienomis vyko projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ trečiasis darbo grupių susitikimas. 12 muziejininkų iš Alytaus ir Suvalkų (Lenkija) muziejų archeologinių ekspozicijų koncepcijų rengimo darbą pradėjo susipažindami su naujai atidarytomis ekspozicijomis Vilniaus mieste. Pinigų muziejuje apsilankėme pirmiausiai. Muziejaus direktorius Vidmantas Laurinavičius išsamiai pristatė Ekspozicijos rengimo paruošiamuosius darbus, koncepcijos kūrimo sunkumus, ekspozicijos informacinius „gylius“ ir galimybes.
Archeologinės ekspozicijos kūrimo idėjos, problemos ir sprendimai buvo aptarti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose. Daug diskusijų tebekeliantis naujasis muziejus dažnai lyginamas su kitais valdovų rūmais- Vavelio rūmais Krokuvoje. Gediminas Gendrėnas, edukacijos ir lankytojų centro vedėjas, pasakodamas apie ekspozicijų kūrimo perspektyvas pasidžiaugė, kad autentiškų buvusių rūmų architektūrinių detalių Vilniuje išliko žymiai daugiau nei Krokuvoje. Kaip radiniai tvarkomi, aprašomi, restauruojami ir saugomi pasakojo Gintautas Striška, mokslinių tyrimų centro vedėjas.

Ekspozicijų kūrimo ypatumai mažose erdvėse labai aiškiai atsiskleidė rugsėjo mėnesį atvėrusioje duris Tuskulėnų rimties parke. Atkuriant istorinę tiesą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso viename iš pastatų sukurta muziejinė ekspozicija „Tuskulėnų dvaras, žudymai 1944–1947 m., aukos, tyrimai“, kurioje lankytojai gali susipažinti su Tuskulėnų kolumbariume palaidotų aukų biografijomis, egzekucijų vykdytojais, istorinių tyrimų medžiaga. Suvalkų regiono muziejaus darbuotojų nuomone, ši ekspozicija paliko stipriausią emocinį įspūdį.

Penktadienį, lapkričio 25 dieną, Venclovų namuose-muziejuje vyko koncepcijos rengimo darbo grupės susitikimo apibendrinimas. Po pažinties su Venclovų namų-muziejaus ekspozicija susitikimo dr. Arūnas Puškorius pristatė archeologinės ekspozicijos koncepcijos viziją. „Valdovų rūmai susiduria su tokia pačia problema, kaip ir kiti muziejai. Turėdami per 300 tūkstančių archeologinių radinių, muziejininkai ieško sprendimo kaip juos patraukliai pateikti lankytojui. Ar ekspozicijų pateikimas per pojūčius yra šios dienos mada, ar ilgaamžiškumas?“ – klausė Arūnas.
„Labai svarbu, kad ekspozicijų vizualizacijose panaudota daug technikos, tačiau ji nekrenta į akis. Techninės priemonės negali dominuoti, jos yra tik pagalbinė priemonė. Pavyzdžiui, Tuskulėnų rimties parko ekspozicija daro labai stiprų įspūdį per emocijas, o ne eksponatų gausa. Kai būna labai daug eksponatų, lankytojų galimybių riba yra dvi valandos (pvz. Valstybinis Ermitažo muziejus Sankt Peterburge)“ – sakė Jerzy Siemasko, Suvalkų muziejaus archeologas.

„Alytaus ir Suvalkų muziejai unikalūs tuo, kad jie turi specifiką – jotvingių kultūrą“ – teigė Jerzy Brezowski, Suvalkų muziejaus direktorius.
Išklausęs projekto darbo grupės narių pasisakymus, dr. Arūnas Puškorius apibendrino: „Muziejus – ne verslo planas, o švietimo ir kultūros įstaiga. Šios sritys turi tarpusavyje derėti ir viena kitos neužgožti. Turint ribotą erdvę ekspoziciją galima kurti moduliais, kad, reikalui esant, vieną dalį būtų galima pakeisti ar atnaujinti neiškraipant esmės. Galbūt, geriausia būtų toks ekspozicinių erdvių paskirstymas: 40 % – tradicinė (bazinė) ekspozicija, 30 % – edukacija ir 30 % – besikeičiančios parodos“.
Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ bus tęsiamas iki 2013 m. balandžio 30d. jo veiklose numatyta dar per 20 renginių, leidyba bei dviejų archeologinių ekspozicijų įrengimas Alytaus ir Suvalkų muziejuose.

Daugiau informacijos apie projektą:
Koordinatorė Ieva Kazlauskienė
El. paštu ievakaz@gmail.com
Tel. 8-618-27979

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla:
• Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
• Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
• Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
• Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
• Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
• Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.