Vygriuose – ketvirtasis projekto darbo grupės susitikimas

Sausio 30-31 d. Vygriuose, Lenkija vyko ketvirtasis projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ darbo grupės susitikimas. Susitikime dalyvavo 5 Alytaus ir 5 Suvalkų muziejininkai.

Pirmąją susitikimo dieną renginio dalyviai apsilankė Vygrių nacionaliniame parke. 2009 m. Vygrių nacionaliniame parke atidarytas naujas modernus muziejus. Vygrių nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas dr. Maciej Kaminski papasakojo muziejaus kūrimo istoriją: pradedant nuo pačios idėjos gimimo, po apsilankymo vandens parke Danijoje, iki džiugių muziejaus atidarymo akimirkų. Muziejui panaudotas senas, tarpukario metais veikusios, hidrobiologijos stoties pastatas. Viena muziejaus salė, kaip tik ir skirta senajai hidrobiologijos stočiai ir jos įkūrėjui dr. Alfred Litynsky. Edukacinėje salėje lankytojams sudarytos galimybės vykdyti tyrinėjimus, susipažinti su „vandens lašelio pasauliu“. Ledyninėje grotoje pasakojama, kaip ledynmečio pabaigoje formavosi Vygrių regiono kraštovaizdis. Įspūdis sustiprinamas vaizdo ir garso įrašais, ledyne įšalusiais priešistoriniais gyvūnais ir tirpstančio ledo pakraščiais tekančiais upeliukais. Kitose salėse lankytojai supažindinami su pirmaisiais regiono gyventojais, su batiskafu keliauja po Vygrių ežero gelmes. Antrojo aukšto salėse pristatoma parko gyvūnija ir augmenija, tradiciniai regiono gyventojų amatai.

Po apsilankymo Vygrių nacionaliniame parke, Vygrių kamaldulių vienuolyne vyko darbinis susitikimas. Sausio 31 d. įvyko antras darbinis susitikimas, po kurio visi renginio dalyviai dalyvavo ekskursijoje. Jos metu aplankytas Vygrių kamaldulių vienuolynas ir popiežiaus Jono Pauliaus II muziejus.

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla:

• Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
• Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
• Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
• Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
• Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
• Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.