Gyvenimas abipus Nemuno

2008 m. vasario 15 d. buvo atidaryta nauja ekspozicija „Gyvenimas abipus Nemuno. Alytus archyvų, bibliotekų ir muziejų dokumentuose.“ Ekspozicijos dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė, ekspozicijos koncepciją kūrė muziejininkai Audronė Jakunskienė, Vilma Jenčiulytė, Vilmantas Dunderis, techninius ekspozicijos konstravimo darbus atliko Jonas Uosaitis.

Joje pristatoma Alytaus miesto istorija nuo XIV amžiaus iki XX amžiaus paskutiniojo dešimtmečio. Miesto raida perteikiama istoriniais dokumentais, žemėlapiais, atvirukais, fotografijomis, vaizdo medžiaga. Salėje sukurtos kelios skirtingos, pusiau uždaros, atskiriems istorijos laikotarpiams atspindėti skirtos erdvės.

Galinos Tamošiūnienės nuotraukos