Konkursas direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei pareigoms

Alytaus kraštotyros muziejus (biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 6, Alytus, į.k.191058256, el.p. direktorius@alytausmuziejus.lt) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei pareigoms užimti

Pareigybės lygis – A2

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:  dalyvauti organizuojant Muziejaus administracijos veiklą, kontroliuoti ir atsakyti už tiesiogiai pavaldžių struktūrinių padalinių vadovų darbą; organizuoti ir koordinuoti muziejaus ekspozicinio ir parodinio darbo, rinkinių tyrinėjimo planus, veiklos kryptis; teikti svarstymui kuruojamai sričiai aktualių strateginių klausimų, veiklos planų, plėtros projektų, programų pasiūlymus, kuruojamų sričių teisės aktų, vidaus dokumentų pasiūlymus bei dalyvauti juos rengiant.

Direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei

Priedai